Budapesti ügyvéd szaknévsor - ügyvéd-árajánlatok.hu

Ügyvédet, jogászt keres? » Budapesti ügyvéd szaknévsor

Budapesti ügyvéd szaknévsor

Az alábbi listában budapesti ügyvédek szaknévsorát találja.

részletes kereső

Dr. Tóth Emese

1054 Budapest, Aulich utca 4-6.

(30) 731-4330
mutasd
(1) 332-4203
mutasd
Ajánlatkérés Részletek

szakterületek
ingatlanjog

szolgáltatások
szerződések, okiratok elkészítése

ingatlanjogon belüli alterületek
adásvételi szerződések, bérleti, hasznosítási szerződések, földhivatali ügyintézés, adók és illetékek, ingatlanbefektetések jogi kiszolgálása, új lakások értékesítésében közreműködés, ingatlannyilvántartási háttér biztosítása

versenyjogon belüli alterületek
felvásárlások, cégcsoport bővülések, kartelltilalmi szempontokkal kapcsolatos tanácsadás, jogi képviselet

Részletes ismertető
Szerződések, jogi képviselet

dr. Soltész Sarolta

1055 Budapest, Bihari János utca 16. fszt. 5.

(70) 775-7271
mutasd
Ajánlatkérés Részletek

szakterületek
biztosítási jog, büntetőjog, ingatlanjog, közigazgatási jog, médiajog, öröklési jog, polgári eljárásjog, szellemi alkotások joga, szerződések joga, társasági jog, távközlési és informatikai jog

szolgáltatások
alapítás, változásbejegyzés, bíróság előtti képviselet, jogi tanácsadás, szerződések, okiratok elkészítése, hatóság előtti képviselet

biztosítási jogon belüli alterületek
gépjárműkár

ingatlanjogon belüli alterületek
adásvételi szerződések, bérleti, hasznosítási szerződések, földhivatali ügyintézés, társasház alapítás, képviselet, csere, elbirtoklás, használati mód váltással kapcsolatos ügyintézés

közigazgatási jogon belüli alterületek
önkormányzatok, polgármesteri hivatalok jogügyletei, önkormányzatok, polgármesteri hivatalok vagyonjoga, ingatlan-nyilvántartási eljárások, szabálysértési ügyek, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során jogi képviselet

médiajogon belüli alterületek
felhasználási szerződések, alkotók, szereplők, közreműködők szerződései, műsorszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás

öröklési jogon belüli alterületek
végrendeletek, öröklési szerződések készítése, képviselet ellátása hagyatéki eljárás során, öröklési jogi viták

polgári eljárásjogon belüli alterületek
kártérítési perek, közigazgatási perek, fizetési meghagyások, végrehajtási eljárások

szellemi alkotások jogán belüli alterületek
védjegy bejelentések, szerzői jog, irodalmi művek, zeneművek szerzői joga

szerződések joga
szerződések megszerkesztése, meglévő szerződések véleményezése

társasági jogon belüli alterületek
cégalapítás, cégképviselet, változásbejegyzés, társaságok megszüntetése, vállalkozás vétele és eladása

Részletes ismertető
Az alábbi ügyekben állok ügyfeleim rendelkezésére:
•Képviselet ellátása polgári peres és nemperes eljárásokban, büntető ügyekben, illetve hatóságok előtt.
•Okiratszerkesztés (ingatlan-, cégügyek, családjogi szerződések, végrendelet).
•Követeléskezelés: a fizetési meghagyás benyújtásától kezdve, a perben való képviseleten át, a végrehajtási eljárás megindításáig.
Szakterületeim: polgári jog, kártérítési jog, biztosítási jog, társasági jog, médiajog, személyhez fűződő jogok, büntetőjog.

Dr. Sós Márta Ügyvédi Iroda

1053 Budapest, Papnövelde utca 2. I./11.

(30) 912-6523
mutasd
Ajánlatkérés Részletek

szakterületek
büntetőjog, családjog, egészségügyi jog, ingatlanjog, öröklési jog, polgári eljárásjog, szerződések joga

szolgáltatások
alapítás, változásbejegyzés, bíróság előtti képviselet, mediáció (közvetítés), tárgyalások levezetése, jegyzőkönyvek készítése, jogi tanácsadás, szerződések, okiratok elkészítése, szabályzatok elkészítése, hatóság előtti képviselet

Dr. Bergendi-Rácz Diána

1213 Budapest, Horgász utca 2.

(30) 480-2607
mutasd
Ajánlatkérés Részletek

szakterületek
ingatlanjog, munkajog, polgári eljárásjog, szerződések joga, társasági jog

szolgáltatások
alapítás, változásbejegyzés, bíróság előtti képviselet, választott bíróság előtti képviselet, tárgyalások levezetése, jegyzőkönyvek készítése, jogi tanácsadás, szerződések, okiratok elkészítése, szabályzatok elkészítése, hatóság előtti képviselet

ingatlanjogon belüli alterületek
adásvételi szerződések, bérleti, hasznosítási szerződések, földhivatali ügyintézés, társasház alapítás, képviselet, társasház működési és egyéb szabályzatainak kidolgozása, csere, jelzálog bejegyzés

kereskedelmi jogon belüli alterületek
általános adásvételi szerződések

munkajogon belüli alterületek
munkaszerződések

polgári eljárásjogon belüli alterületek
szavatossági igények, fizetési meghagyások

szerződések joga
szerződések megszerkesztése, nemzetközi vonatkozású szerződések szerkesztése, meglévő szerződések véleményezése

társasági jogon belüli alterületek
cégalapítás, cégképviselet, változásbejegyzés, társaságok megszüntetése, szervezeti, működési, fegyelmi és egyéb belső szabályzatok kidolgozása

Dr. Kővári Borbála

1031 Budapest, Torma Károly u. 24.

(30) 999-2880
mutasd
(1) 242-7107
mutasd
Ajánlatkérés Részletek

szakterületek
családjog, ingatlanjog, közigazgatási jog, munkajog, öröklési jog, polgári eljárásjog, szerződések joga, társadalmi szervezetek joga, társasági jog

szolgáltatások
alapítás, változásbejegyzés, bíróság előtti képviselet, jogi tanácsadás, szerződések, okiratok elkészítése, hatóság előtti képviselet

Részletes ismertető
társasági jog, ingatlanjog, családjog, munkajog

Dr. Hercsik Alexandra

1142 Budapest, Csáktornya utca 13.

(30) 573-4294
mutasd
Ajánlatkérés Részletek

szakterületek
adójog, csődjog, felszámolás és végelszámolási jog, ingatlanjog, szerződések joga, távközlési és informatikai jog

szolgáltatások
alapítás, változásbejegyzés, bíróság előtti képviselet, választott bíróság előtti képviselet, mediáció (közvetítés), jogi tanácsadás, szerződések, okiratok elkészítése, szabályzatok elkészítése, hatóság előtti képviselet

büntetőjogon belüli alterületek
gazdasági bűncselekmények, vagyon elleni bűncselekmények

családjogon belüli alterületek
házasság felbontása, házassági szerződések

fogyasztóvédelmen belüli alterületek
képviselet fogyasztóvédelmi hatóság által indított eljárásokban

ingatlanjogon belüli alterületek
adásvételi szerződések, bérleti, hasznosítási szerződések, földhivatali ügyintézés, adók és illetékek, társasház alapítás, képviselet, társasház működési és egyéb szabályzatainak kidolgozása, csere, jelzálog bejegyzés, elbirtoklás, használati mód váltással kapcsolatos ügyintézés, ingatlanfinanszírozás, hitelszerződések, ingatlanbefektetések jogi kiszolgálása, új lakások értékesítésében közreműködés, telekátalakítás, területrendezés, ingatlannyilvántartási háttér biztosítása

internetjogon belüli alterületek
domainjog, elektronikus kereskedelem joga

kereskedelmi jogon belüli alterületek
általános adásvételi szerződések

közigazgatási jogon belüli alterületek
ingatlan-nyilvántartási eljárások, adóhatósági eljárások, szabálysértési ügyek

munkajogon belüli alterületek
munkaügyi jogviták, munkaügyi szabályzatok

öröklési jogon belüli alterületek
végrendeletek, öröklési szerződések készítése

polgári eljárásjogon belüli alterületek
fizetési meghagyások

szellemi alkotások jogán belüli alterületek
szerzői jog, know-how és más szellemi alkotások szerzői joga

szerződések joga
szerződések megszerkesztése, meglévő szerződések véleményezése

társadalmi szervezetek jogán belüli alterületek
alapítványok, egyesületek alapítása, alapítványok, egyesületek jogügyletei, alapítványok és egyesületek képviselete, belső szabályzatok készítése, közgyűlések levezetése, közhasznú, kiemelkedően közhasznú minősítés megszerzésében közreműködés

társasági jogon belüli alterületek
cégalapítás, cégképviselet, változásbejegyzés, tőkefelemelés és -leszállítás, kizárás, üzletrész árverezés, átalakulások, fióktelepek, külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseletének létrehozása, társaságok megszüntetése, szervezeti, működési, fegyelmi és egyéb belső szabályzatok kidolgozása, beolvadás, összeolvadás, szétválás, vállalkozás vétele és eladása

versenyjogon belüli alterületek
jogi képviselet

Részletes ismertető
A Dr. Hercsik Alexandra Ügyvédi Iroda Budapesten, a Hősök tere közelében, előre egyeztetett időpontban várja ügyfeleit. Irodánk az ügyfélközpontú, gyors és rugalmas kiszolgálás híve, és a legfontosabb számunkra a megbízhatóság. Ha ilyen ügyvédi irodát keres, forduljon hozzánk bizalommal.

Dr. Bözödi Ügyvédi Iroda

1111 Budapest, Bartók Béla út 42. I. em. 14.

(70) 639-8197
mutasd
Ajánlatkérés Részletek

szakterületek
csődjog, felszámolás és végelszámolási jog, ingatlanjog, közigazgatási jog, munkajog, szerződések joga, társadalmi szervezetek joga, társasági jog

szolgáltatások
alapítás, változásbejegyzés, jogi tanácsadás, szerződések, okiratok elkészítése, hatóság előtti képviselet

ingatlanjogon belüli alterületek
adásvételi szerződések, bérleti, hasznosítási szerződések, földhivatali ügyintézés, adók és illetékek, új lakások értékesítésében közreműködés

közigazgatási jogon belüli alterületek
önkormányzatok, polgármesteri hivatalok jogügyletei, önkormányzatok, polgármesteri hivatalok vagyonjoga, ingatlan-nyilvántartási eljárások

munkajogon belüli alterületek
munkaügyi jogviták, munkaszerződések

polgári eljárásjogon belüli alterületek
fizetési meghagyások

szerződések joga
szerződések megszerkesztése, meglévő szerződések véleményezése

társadalmi szervezetek jogán belüli alterületek
alapítványok, egyesületek alapítása, alapítványok, egyesületek jogügyletei, alapítványok és egyesületek képviselete, belső szabályzatok készítése, közhasznú, kiemelkedően közhasznú minősítés megszerzésében közreműködés

társasági jogon belüli alterületek
cégalapítás, cégképviselet, változásbejegyzés, szervezeti, működési, fegyelmi és egyéb belső szabályzatok kidolgozása

Részletes ismertető
A Dr. Bözödi Ügyvédi Iroda azzal a céllal jött létre, hogy magas színvonalon nyújtson teljes körű jogi szolgáltatásokat. Minden új ügyet, illetve új Ügyfelet kiemelt figyelemben részesítünk, mert szolgáltatásaink szerves része, hogy az Ügyfeleinkkel jogi ügyeikben szorosan együttműködjünk.


Hiszünk abban, hogy a jogban, illetve a törvényekben rejlő lehetőségek hatékonyak és célravezetőek, e lehetőségeket pedig maximális mértékben felhasználjuk Ügyfeleink érdekében.

Martini Ügyvédi Iroda

1027 Budapest, Horvát 14/24A Bázis Office Center

(30) 941-7698
mutasd
Ajánlatkérés Részletek

szakterületek
egészségügyi jog

Részletes ismertető
orvosi műhiba
műhibaperes ügyvéd
műhibaper

dr. Szalai Anita

1015 Budapest, Batthyány u. 65.

(20) 448-4778
mutasd
Ajánlatkérés Részletek

szakterületek
fogyasztóvédelem, internet, kereskedelmi jog, médiajog, munkajog, szellemi alkotások joga, szerződések joga, távközlési és informatikai jog, versenyjog

szolgáltatások
bíróság előtti képviselet, jogi tanácsadás, szerződések, okiratok elkészítése, szabályzatok elkészítése, hatóság előtti képviselet

fogyasztóvédelmen belüli alterületek
képviselet fogyasztóvédelmi hatóság által indított eljárásokban

internetjogon belüli alterületek
elektronikus kereskedelem joga

kereskedelmi jogon belüli alterületek
általános adásvételi szerződések, belföldi értékesítési szerződések, nemzetközi értékesítési szerződések, ügynöki szerződések

médiajogon belüli alterületek
felhasználási szerződések, kiadói szerződések, alkotók, szereplők, közreműködők szerződései, műsorszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás

munkajogon belüli alterületek
munkaszerződések, munkaügyi szabályzatok, vezető munkaszerződések

szellemi alkotások jogán belüli alterületek
védjegy bejelentések, védjegy hasznosítás, szerzői jog, irodalmi művek, zeneművek szerzői joga, számítógépes művek szerzői joga, know-how és más szellemi alkotások szerzői joga

szerződések joga
szerződések megszerkesztése, nemzetközi vonatkozású szerződések szerkesztése, meglévő szerződések véleményezése

távközlési és informatikai jogon belüli alterületek
általános szerződési feltételek, szolgáltatási szerződések

versenyjogon belüli alterületek
jogi képviselet

Adiuto Fortis Kft.

1013 Budapest, Pauler utca 17.

(1) 225-1517
mutasd
Ajánlatkérés Részletek

szakterületek
adójog, bank- és pénzügyi jog

szolgáltatások
alapítás, változásbejegyzés, szabályzatok elkészítése

társasági jogon belüli alterületek
cégalapítás, változásbejegyzés

Részletes ismertető
Cégalapítás, adótanácsadás, könyvelés, pénzügyi vezetői szolgáltatás. Hívjon, vagy írjon közvetlenül, és kedvező ajánlatunkkal megkeressük.